woensdag 21 november 2012

Bibliotheektoekomst (3)

Voor de 428e keer vergaderde de gemeenteraad van Horst aan de Maas gisteren over de toekomst van de Horster bibliotheken. Tante wil er ditmaal niet zoveel worden aan vuil maken als bij enkele voorgaande gelegenheden. Wie het kan opbrengen, moet de vergadering van gisteren hier (klik op agendapunt 6, dat na ongeveer 32 minuten begint) nog maar eens bekijken. Is vooral aan te raden voor liefhebbers van totale spraakverwarringen over begrippen als ‘visie’, ‘startnotitie’, ‘projectplan’ en ‘raadscommissie’ dan wel ‘commissie uit de raad’.
Over de feiten kan Tante vrij kort zijn. De gemeenteraad ging gisteren unaniem akkoord met het scenario dat al in de commissievergadering van 6 november door verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch was geschetst (zie ook hier). Dat komt er in het (heel) kort op neer dat in Horst een bibliotheek gehandhaafd blijft, de huidige bibliotheken in Grubbenvorst en Sevenum vanaf 1 januari 2013 langzaam worden uitgekleed en daarna worden gesloten (Grubbenvorst eind 2014; Sevenum eind 2015) en dat er om de pijn nog een beetje te verzachten schoolbibliotheken komen.
Leverde de vergadering ook nog nieuws op? Jazeker. Waar de wethouder drie jaar de tijd wilde nemen voor een toekomstvisie op het Horster bibliotheekwerk, sommeerde de raad hem die visie uiterlijk komend jaar op 1 september gereed te hebben (al vraagt Tante zich een beetje af of dat helemaal tot de wethouder doordrong). Hij krijgt daarbij wel de hulp van een raadscommissie (of een commissie uit de raad, daar waren ze nog niet helemaal uit als Tante het goed door had).
Vreemd genoeg proefde Tante gisteren een licht euforische stemming bij een groot deel van de gemeenteraad. Alsof het allemaal wel goed komt nu die commissie er is. Zo verklaarde Roy Bouten (PvdA-PK) dat de raad nu de juiste volgorde te pakken had: ‘We passen het huidige aanbod pas aan als er een alternatief is.’ Heeft Tante het dan helemaal verkeerd begrepen? Die bezuiniging van twee ton staat toch? Het huidige aanbod wordt toch al over een maand aangepast (‘verschraald’, zou Tante eerder zeggen)? Nee, het komt Tante voor dat Bart Bertrams (Essentie) dan toch een stuk realistischer was: ‘Het afbraakproces is nu ingezet.’ De velen die het gisteren deden voorkomen alsof het instellen van die raadscommissie een vorm van kraamhulp is, zijn bij Tante dan ook aan het verkeerde adres. Zij is vooralsnog eerder geneigd het als stervensbegeleiding te zien.

Geen opmerkingen: