woensdag 7 november 2012

Bibliotheektoekomst (2)

Het wordt dus een langzame dood. Dat ze het loodje zouden moeten leggen, de bibliotheken van Grubbenvorst en Sevenum, stond al vast. De vraag was alleen wanneer. Een vergadering van de gemeentelijke commissie Samenleving bood gisteravond uitkomst: in Grubbenvorst blijft nog twee jaar een ‘uitleenpunt’ gehandhaafd, in Sevenum drie jaar.
Ontegenzeggelijk een vooruitgang dus vergeleken bij eerdere plannen, waarin sprake was van volledige sluiting van beide bibliotheken per 1 januari 2013. Toch wilde de champagne Tante gisteren maar niet smaken en liet ze de polonaise, geheel tegen haar gewoonte in, aan zich voorbijgaan. Waarom? Omdat de uitleenpunten in Grubbenvorst en Sevenum het in vergelijking met de huidige situatie moeten doen met minder personeel. Met minder ruimte. Met minder boeken. Met minder ruime openingstijden. Hoeveel minder precies bleef in nevelen gehuld. Wat een uitleenpunt eigenlijk is, werd evenmin duidelijk. Bovendien hangt de uitleenpunten alsnog voortijdige (dus ook al binnen die twee, respectievelijk drie jaar) sluiting boven het hoofd als de beoogde bezuinigingen niet worden gehaald.
Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch noemde het ‘een mooi en realistisch scenario’, waarbij geen onomkeerbare beslissingen worden genomen en waarbij er drie jaar extra tijd is om tot een toekomstvisie op het Horster bibliotheekwerk te komen. ‘Maar u had ons nu al een toekomstvisie beloofd’, reageerde commissielid Bart Bertrams (Essentie). ‘Daarvoor is het nu nog te vroeg, gezien alle ontwikkelingen in bibliotheekland’, aldus de wethouder. En trouwens, er was toch een visie? En wel: focus op de jeugd, laaggeletterdheid, mediawijsheid en schoolbibliotheken. ‘Hoe die visie zich ontwikkelt, is een andere vraag. Je moet niet reageren op de waan van de dag.’ Als je het Tante vraagt kom je op deze manier nooit tot een toekomstvisie: bibliotheken zullen als het goed is permanent in ontwikkeling blijven, niet alleen nu (zoals de hele maatschappij trouwens).
Besloten werd er gisteren nog niets. Toch tekende zich een meerderheid af voor het door de wethouder geschetste scenario (klik hier en ga naar scenario 3 voor de details). Wel vroegen alle partijen om nadere uitwerking van de plannen vóór de beslissende gemeenteraadsvergadering op 20 november.
Wat gisteren eens te meer pijnlijk duidelijk werd, is welke kapitale blunder bijna tien jaar geleden is begaan met het besluit de Horster bibliotheek te vestigen in De Librije. De huisvestingskosten rijzen er de pan uit en hangen als een molensteen om de nek van de bibliotheek, die zo buiten haar schuld moet bloeden voor wanbeleid.
Waarover Tante zich blijft verbazen is de opstelling van de PvdA-PK. Die zet onophoudelijk alle kaarten op de virtuele bibliotheek, blijkbaar zonder te beseffen dat die er al lang is en met miskenning van de educatieve en emancipatoire functie die de bibliotheek toch ook heeft. En dat voor een partij die verheffing ooit hoog in het vaandel had staan.
De gedachtewisseling eindigde met de aankondiging van commissielid Linda Hogema dat de SP zich zal blijven verzetten tegen sluiting van de bibliotheken in Grubbenvorst en Sevenum. Diezelfde Linda Hogema had eerder op de avond gewezen op de bibliotheek als een ruimte waar je niets hoeft, waar het gewoon fijn is om te zijn. Reactie van de wethouder: ‘Boëms Jeu [een café in America] is eveneens een fijne ruimte om te zijn, maar daar steken we als gemeente ook geen geld in.’ Daarmee kreeg hij de lachers op zijn hand. Tante vond het eerder een misplaatste opmerking voor een wethouder die zo nadrukkelijk zegt (klik hier en hier) de gedachte van de bibliotheek als third place te omarmen.

Tot zover voor nu. Volgende ronde op 20 november.

Geen opmerkingen: